İstanbul 7 Şubesi

Üniversitelerdeki akademik ve idari personelin izinli sayılmasını istedik

Eğitim-Bir-Sen olarak, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurarak, kamu üniversitelerindeki akademik ve idari personelin idari izinli sayılması, zorunlu ve gerekli hizmetlerin yürütülmesi için nöbetçi personel uygulaması yönünde karar alınmasını talep ettik.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üç hafta süreyle eğitime ara verilmiştir. Yine YÖK tarafından örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri ile sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitimlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Koranavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nda, mecburiyeti olmayan hiç kimsenin evinden dışarı çıkmaması, kimseyle temas etmemesi tavsiye edilmiştir.

Bu zaman zarfında salgının yayılmasını önleme amaçlı tedbirler kapsamında bazı üniversitelerce akademik ve idari personelin idari izinli sayılması, ilgili birimlerde birer nöbetçi personel bulundurulması yönünde kararlar alınmıştır.

Bu itibarla, uygulama birliğinin sağlanması ve salgının önlenmesine yönelik tedbirlere destek olunması açısından, eğitime ara verilen süre boyunca kamu yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari personelin idari izinli sayılması, zorunlu ve gerekli hizmetlerin yürütülmesi için nöbetçi personel uygulaması yönünde bir karar alınmalıdır.