İstanbul 7 Şubesi

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ İDARİ PERSONELE DE VERİLMELİDİR.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, üniversitelerde geliştirme ödeneğinin idari personele de verilmesi gerektiğini kaydederek, “Akademik personele ödenen geliştirme ödeneğine idari personel de dâhil edilerek, eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

Muammer Karaman, Erzurum 1 No’lu Şube’nin düzenlediği İşyeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Karaman, özelde üyelerinin, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi genelde ise ülkenin ve insanlığın geleceği için mücadele verdiklerini belirterek, “Mücadelemizde 30 yılı geride bıraktık. Bu zaman zarfında hak ve özgürlükler konusunda önemli çalışmalara imza attık. Yeri geldi sahada mücadelemizi sürdürdük, yeri geldi masada kararlı duruşumuzdan taviz vermedik, her zaman emeğin yanında olduk” şeklinde konuştu.

Üniversite akademik ve idari personelin mali ve sosyal hakları için çalıştıklarını ve mevcut sorunların çözümünün akademik verimliliği artırmada büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitelerde geliştirme ödeneğinin sadece öğretim elemanlarına ödenmesi, idari personelle akademik personelin mali haklarında eşitsizlikler doğurmaktadır. Eğer yükseköğretimde hedeflenen seviyelere ulaşılmasını istiyorsak idari personelin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı ve eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Üniversitelerdeki idari personelin atama ve yer değiştirme süreçlerindeki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve belli bir takvim doğrultusunda merkezî olarak gerçekleştirilmelidir. Toplu sözleşme masasında karara bağladığımız bu konu bir an önce hayata geçirilmelidir.”

50/d kapsamındaki araştırma görevlileri iş güvencesine kavuşturulmalıdır

Karaman, 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin sorunlarına da değinerek, “Eğitim-Bir-Sen olarak, uzun zamandır kamuda sözleşmeliliğe karşı mücadele veriyoruz. Kamuda çok farklı istihdam modelleri uygulanmaya başladı. Bunlardan biri de 50/d kapsamında istihdam edilen ve doktoraları bittikten sonra işsiz kalan araştırma görevlileridir. 50/d kadrosunun neden olduğu belirsizlik ivedilikle giderilmeli, araştırma görevlileri en verimli zamanlarında akademiye kazandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.