İstanbul 7 Şubesi

DOÇENT ÜNVANI ALANLARA KADRO ŞARTINA BAĞLI OLMAKSIZIN DOÇENTLİK MALİ HAKLARI ÖDENMELİDİR.

Eğitim-Bir-Sen olarak, doçentlik unvan ve yetkisini almasına rağmen mali hakların bu unvan üzerinden ödenmemesi üzerine açtığımız davada, mahkeme, doçentlik unvanını alanların doçentlik kadroları için öngörülen oran ve tutarlarda ek gösterge, ek ders, geliştirme ödeneği, eğitim-öğretim ödeneği ve döner sermaye katkı payı açısından gerekli şartları haiz olduğuna karar verdi.

Erzincan İdare Mahkemesi, kararında, “ek gösterge, ek ders, geliştirme ödeneği, eğitim-öğretim ödeneği ve döner sermaye katkı payı açısından doçent unvanı almış bulunanların bu haklardan doçentlik kadroları için öngörülen oran ve tutarlarda yararlanabilmeleri için doçentlik kadrosuna atanmalarının gerekmediği” gerekçesine yer verdi. Karar için  tıklayınız.  https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/Docentlik_unvani_karar.pdf